Güzel Sanatlar FakültesiMüzik

Müzik

Lisans Programı

T. C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bölümü Öğretim Programı
                             
Genel Toplam     |     Ortalama Yarıyıl Ders = [66 / 8 = 8,25] + 3 = 11,25     |     T = 161   |     U = 19     |     Toplam Saat = 180    |     Kredi = 240     |     ECTS = 240
T= 161 Seçimlik Ders Saati= 75     T+U= 180 Seçimlik Ders Kredisi=   U= 19
                             
1. YARIYIL   2. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2 MZK1001 Kulak Eğitimi I 4 0 3 3   2 MZK1002 Kulak Eğitimi II 4 0 3 3
3 MZK1003 Müzik Tarihi I 2 0 4 4   3 MZK1004 Müzik Tarihi II 2 0 4 4
4 MZK1013 Müzik Teorisi I 4 0 4 4   4 MZK1014 Müzik Teorisi II 4 0 4 4
5 MZK-A-1 Anadal Dersi - 1 2 0 6 6   5 MZK-A-2 Anadal Dersi - 2 2 0 6 6
6 MZK-ST-1 Seçimlik Teknoloji - 1 2 0 3 3   6 MZK-ST-2 Seçimlik Teknoloji - 2 2 0 3 3
7 TME1051 Genel Sanat Tarihi I 2 0 2 2   7 TME1052 Genel Sanat Tarihi II 2 0 2 2
8 TME1053 Uygarlık Tarihi I 2 0 2 2   8 TME1054 Uygarlık Tarihi II 2 0 2 2
9 TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2   9 TRD122 Türk Dili II 2 0 2 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I 2 0 2 2   10 YDZx122 Yabancı Dil II 2 0 2 2
TOPLAM 24 0 30 30   TOPLAM 24 0 30 30
                             
                             
3. YARIYIL   4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2003 Müzik Tarihi - 3 2 0 4 4   1 MZK2004 Müzik Tarihi - 4 4 0 6 6
2 MZK2013 Armoni ve Kontrpuan - 1 4 0 4 4   2 MZK2014 Armoni ve Kontrpuan - 2 4 0 8 8
3 MZK-A-3 Anadal Dersi - 3 2 0 8 8   3 MZK-A-5 Anadal Dersi - 5 2 0 4 4
4 MZK-A-4 Anadal Dersi - 4 4 0 5 5   4 MZK-A-6 Anadal Dersi - 6 2 2 3 3
5 MZK-SK-1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 2 0 2 2   5 MZK-SK-2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 2 0 2 2
6 MZK-SST-1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 2 0 4 4   6 MZK-SST-2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 2 0 2 2
7 MZK-ST-3 Seçimlik Teknoloji - 3 2 0 3 3   7 MZK-ST-4 Seçimlik Teknoloji - 4 2 0 5 5
TOPLAM 18 0 30 30   TOPLAM 18 2 30 30
                             
                             
5. YARIYIL   6. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK3000 Staj - 1 0 0 3 3   1 MZK3002 Analiz - 2 4 0 6 6
2 MZK3001 Analiz - 1 4 0 6 6   2 MZK3004 Müzik Tarihi - 6 4 0 6 6
3 MZK3003 Müzik Tarihi - 5 4 0 6 6   3 MZK3006 Bilim Perspektifinde Müzik 2 0 3 3
4 MZK3007 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım - 1 4 0 3 3   4 MZK3008 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım -2 4 0 3 3
5 MZK-A-7 Anadal Dersi - 7 2 0 4 4   5 MZK-A-9 Anadal Dersi - 9 2 0 4 4
6 MZK-A-8 Anadal Dersi - 8 2 2 3 3   6 MZK-A-10 Anadal Dersi - 10 2 2 3 3
7 MZK-SST-3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3 2 0 2 2   7 MZK-SST-4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4 2 0 2 2
8 GSF-FS Fakülte Seçimlik Sanat Tasarım  2 2 3 3   8 GSF-ÜS Üniversite Seçimlik Ders 3 0 3 3
TOPLAM 20 4 30 30   TOPLAM 23 2 30 30
                             
                             
7. YARIYIL   8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK4000 Staj 2 0 0 3 3   1 MZK4002 Analiz - 4  4 0 6 6
2 MZK4001 Analiz - 3  4 0 7 7   2 MZK4004 Müzik İncelemesi -2 4 0 4 4
3 MZK4003 Müzik İncelemesi - 1 4 0 6 6   3 MZK4006 Resital / Repertuvar Sunumu 2 3 6 6
4 MZK4053 Araştırma Teknikleri 2 0 4 4   4 MZK4008 Anadal Bitirme Çalışması 0 2 3 3
5 MZK-A-11 Anadal Dersi - 11 2 0 4 4   5 MZK4010 Müziğin Tarihsel Evrimi 2 0 3 3
6 MZK-A-12 Anadal Dersi - 12 2 2 3 3   6 MZK-A-13 Anadal Dersi - 13 2 0 4 4
7 MZK-SST-5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 2 0 2 2   7 MZK-SST-6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6 2 0 2 2
8 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları  0 2 1 1   8 MZK-A-14 Anadal Dersi - 14 2 2 2 2
TOPLAM 16 4 30 30   TOPLAM 18 7 30 30
                             
1. YARIYIL   2. YARIYIL
MZK-A-1   MZK-A-2
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK1021 Çello I 2 0 6 6   1 MZK1022 Çello II 2 0 6 6
2 MZK1023 Flüt I 2 0 6 6   2 MZK1024 Flüt II 2 0 6 6
3 MZK1025 Keman I 2 0 6 6   3 MZK1026 Keman II 2 0 6 6
4 MZK1027 Kompozisyon I 2 0 6 6   4 MZK1028 Kompozisyon II 2 0 6 6
5 MZK1029 Kontrabas I 2 0 6 6   5 MZK1030 Kontrabas II 2 0 6 6
6 MZK1031 Korno I 2 0 6 6   6 MZK1032 Korno II 2 0 6 6
7 MZK1033 Obua I 2 0 6 6   7 MZK1034 Obua II 2 0 6 6
8 MZK1035 Piyano I 2 0 6 6   8 MZK1036 Piyano II 2 0 6 6
9 MZK1037 Viyola I 2 0 6 6   9 MZK1038 Viyola II 2 0 6 6
                             
MZK-ST-1   MZK-ST-2
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK1041 Piyano Edebiyatı I 2 0 3 3   1 MZK1042 Piyano Edebiyatı II 2 0 3 3
2 MZK1043 Yardımcı Piyano I 2 0 3 3   2 MZK1044 Yardımcı Piyano II 2 0 3 3
                             
YDZx121   YDZx122
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 YDZA121 Almanca I 2 0 2 2   1 YDZA122 Almanca II 2 0 2 2
2 YDZF121 Fransızca I 2 0 2 2   2 YDZF122 Fransızca II 2 0 2 2
3 YDZI121 İngilizce I 2 0 2 2   3 YDZI122 İngilizce II 2 0 2 2
                             
                             
3. YARIYIL   4. YARIYIL
MZK-A-3   MZK-A-5
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2021 Çello III 2 0 8 8   1 MZK2022 Çello 4 2 0 4 4
2 MZK2023 Flüt III 2 0 8 8   2 MZK2024 Flüt 4 2 0 4 4
3 MZK2025 Keman III 2 0 8 8   3 MZK2026 Keman 4 2 0 4 4
4 MZK2027 Kompozisyon III 2 0 8 8   4 MZK2028 Kompozisyon 4 2 0 4 4
5 MZK2029 Kontrabas III 2 0 8 8   5 MZK2030 Kontrabas 4 2 0 4 4
6 MZK2031 Korno III 2 0 8 8   6 MZK2032 Korno 4 2 0 4 4
7 MZK2033 Obua III 2 0 8 8   7 MZK2034 Obua 4 2 0 4 4
8 MZK2035 Piyano III 2 0 8 8   8 MZK2036 Piyano 4 2 0 4 4
9 MZK2037 Viyola III 2 0 8 8   9 MZK2038 Viyola 4 2 0 4 4
                             
MZK-A-4   MZK-A-6
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2039 Oda Müziği ve Orkestra - 1 4 0 5 5   1 MZK2040 Oda Müziği ve Orkestra -2 2 2 3 3
2 MZK2069 Elektro Akustik Müzik - 1 4 0 5 5   2 MZK2070 Elektro Akustik Müzik -2 2 2 3 3
                             
MZK-SK-1   MZK-SK-2
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2043 Eğitim Müziği Besteciliği 2 0 2 2   1 MZK2020 Opera 2 0 2 2
2 MZK2047 Popüler Müzik - 1  2 0 2 2   2 MZK2048 Popüler Müzik - 2 2 0 2 2
3 MZK2049 Senfoni 2 0 2 2   3 MZK2054 Türk Bestecileri 2 0 2 2
4 MZK2055 Müzikte Kültürel Çalışmalar 2 0 2 2   4 MZK2056 Film Müziği 2 0 2 2
                             
MZK-SST-1   MZK-SST-2
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2045 Piyano Eşlik Teknikleri - 1 2 0 4 4   1 MZK2046 Piyano Eşlik Teknikleri - 2 2 0 2 2
2 MZK2063 Modal Kontrpuan 2 0 4 4   2 MZK2058 Tonal Kontrpuan 2 0 2 2
3 MZK2067 Korrepetisyon 1 2 0 4 4   3 MZK2068 Korrepetisyon 2 2 0 2 2
                             
MZK-ST-3   MZK-ST-4
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK2041 Piyano Edebiyatı - 3 2 0 3 3   1 MZK2042 Piyano Edebiyatı - 4 2 0 5 5
2 MZK2051 Yardımcı Piyano - 3 2 0 3 3   2 MZK2052 Yardımcı Piyano - 4 2 0 5 5
                             
                             
5. YARIYIL   6. YARIYIL
MZK-A-7   MZK-A-9
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK3021 Çello 5 2 0 4 4   1 MZK3022 Çello 6 2 0 4 4
2 MZK3023 Flüt 5 2 0 4 4   2 MZK3024 Flüt 6 2 0 4 4
3 MZK3025 Keman 5 2 0 4 4   3 MZK3026 Keman 6 2 0 4 4
4 MZK3027 Kompozisyon 5 2 0 4 4   4 MZK3028 Kompozisyon 6 2 0 4 4
5 MZK3029 Kontrabas 5 2 0 4 4   5 MZK3030 Kontrabas 6 2 0 4 4
6 MZK3031 Korno 5 2 0 4 4   6 MZK3032 Korno 6 2 0 4 4
7 MZK3033 Obua 5 2 0 4 4   7 MZK3034 Obua 6 2 0 4 4
8 MZK3035 Piyano 5 2 0 4 4   8 MZK3036 Piyano 6 2 0 4 4
9 MZK3037 Viyola 5 2 0 4 4   9 MZK3038 Viyola 6 2 0 4 4
                             
MZK-A-8   MZK-A-10
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK3039 Oda Müziği ve Orkestra - 3 2 2 3 3   1 MZK3040 Oda Müziği ve Orkestra - 4 2 2 3 3
2 MZK3069 Müzik Teknolojisi 1 2 2 3 3   2 MZK3070 Müzik Teknolojisi 2 2 2 3 3
                             
MZK-SST-3   MZK-SST-4
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK3045 Piyano Eşlik Teknikleri - 3 2 0 2 2   1 MZK3046 Piyano Eşlik Teknikleri - 4 2 0 2 2
2 MZK3063 Enstrümantasyon 2 0 2 2   2 MZK3048 Orkestrasyon 2 0 2 2
3 MZK3067 Korrepetisyon 3 2 0 2 2   3 MZK3068 Korrapetisyon 4 2 0 2 2
                             
GSF-FS   GSF-ÜS
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK3081 Müzik Endüstrisi 2 2 3 3   1 MZK3080 Müzik Terapi 3 0 3 3
2 MZK3083 Geleneksel Türk Müziği 2 2 3 3   2 MZK3082 Müzik ve Dans 3 0 3 3
3 MZK3043 Koro 2 2 3 3            
4 MZK3055 Dünya Müzikleri 2 2 3 3                
                             
                             
7. YARIYIL   8. YARIYIL
MZK-A-11   MZK-A-13
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK4021 Çello 7 2 0 4 4   1 MZK4022 Çello 8 2 0 4 4
2 MZK4023 Flüt 7 2 0 4 4   2 MZK4024 Flüt 8 2 0 4 4
3 MZK4025 Keman 7 2 0 4 4   3 MZK4026 Keman 8 2 0 4 4
4 MZK4027 Kompozisyon 7 2 0 4 4   4 MZK4028 Kompozisyon 8 2 0 4 4
5 MZK4029 Kontrabas 7 2 0 4 4   5 MZK4030 Kontrabas 8 2 0 4 4
6 MZK4031 Korno 7 2 0 4 4   6 MZK4032 Korno 8 2 0 4 4
7 MZK4033 Obua 7 2 0 4 4   7 MZK4034 Obua 8 2 0 4 4
8 MZK4035 Piyano 7 2 0 4 4   8 MZK4036 Piyano 8 2 0 4 4
9 MZK4037 Viyola 7 2 0 4 4   9 MZK4038 Viyola 8 2 0 4 4
                             
MZK-A-12   MZK-A-14
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK4039 Oda Müziği ve Orkestra - 5 2 2 3 3   1 MZK4040 Oda Müziği ve Orkestra - 6 2 2 2 2
2 MZK4069 Müzik Teknolojisi 3 2 2 3 3   2 MZK4070 Müzik Teknolojisi 4 2 2 2 2
                             
MZK-SST-5   MZK-SST-6
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS   No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS
1 MZK4045 Piyano Eşlik Teknikleri - 5 2 0 2 2   1 MZK4046 Piyano Eşlik Teknikleri - 6 2 0 2 2
2 MZK4063 Şeflik 1 2 0 2 2   2 MZK4048 Şeflik 2 2 0 2 2
3 MZK4067 Korrepetisyon 5 2 0 2 2   3 MZK4068 Korrepetisyon 6 2 0 2 2

Bu sayfa Müzik tarafından en son 12.07.2016 10:12:27 tarihinde güncellenmiştir.