Güzel Sanatlar FakültesiMüzik

Müzik

Genel Bilgiler

 

Tarihçe

Müzik Bölümü 2006 yılında Rektör Prof. Dr. Necla Pur ve Dekan Prof. Nazan Erkmen tarafından kurulmuştur. Bölüm, 2008- 2009 Öğretim yılında Prof. Nazan Erkmen Başkanlığı’nda 10 öğrenci kabul ederek Acıbadem Kampüsü’nde eğitime başlamıştır. Orkestra Şefi Cem Mansur bölümün kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.


Bölümün amacı


2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Çello branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise Şişli binasında eğitime devam edilmektedir. Bölüme her sene 10 öğrenci kabul edilmektedir. Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir. 50 kişilik dinleti salonu, çalışma ve müzik dinleme salonu, 3 adet toplu derslik, 1 flüt sınıfı,1 keman sınıfı,1 çello sınıfı, 3 piyano sınıfı, 1 oda müziği sınıfı, çalışma sınıfları, bekleme odası ve yemekhaneden oluşan Müzik Bölümü toplam olarak 600 m2 kullanım alanına sahiptir.

Eğitim

2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon,Flüt, Piyano, Keman, Viyola (2010-2011 yılından itibaren), Çello branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 Öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise Şişli binasında eğitime devam edilmektedir. Bölüme her sene 10 öğrenci kabul edilmektedir. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini dilisplinlerarası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile birebir çalışabilmektedir. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerininin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptir.

Bu sayfa Müzik tarafından en son 05.12.2018 23:43:48 tarihinde güncellenmiştir.